26.07.22

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimiv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge. Kogemusnõustamise keskmes on inimesest aru saamine läbi kogemuse, emotsionaalse ja psühholoogilise valu.

Kogemusnõustaja võtab inimest sellisena, nagu ta on, toetades teda ja aidates tal suuremates süsteemides kohaneda. Kogemusnõustaja kuulab, on olemas ja toetab klienti läbi oma kogemuste, tunnetusliku tasandi. Kogemusnõustamine põhineb toetusel ja usaldusel, jagatud vastutusel ja ühisel arusaamal.
Kogemusnõustaja saab aidata:
• olemasolemisega
• ära kuulamisega
• mõistmise ja toetamisega
• praktilise infoga
• oma loo jagamisega
• oma praktiliste kogemuste ja läbiproovitud lahendustega
• oma teadmistega
• uute oskuste õpetamisega
• vajadusel õigete spetsialistide juurde (arst, psühholoog, psühhiaater, sotsiaaltöötajad jne) edasi suunamisega
• taastuja kõrval olemisega
Kogemusnõustamine on suunatud kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele
inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad:
• kriisi esmaabi;
• jõustamist;
• sotsiaalset tuge;
• kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sh kättesaadavas vormis vastavalt sihtgrupi erivajadustele;
• teadmist ja kogemust, et nad ei ole maailmas oma murega/ omapäraga üksi;
• võimalust saada lootust ja õppida sarnase kogemusega inimestelt.
Sihtrühm:
• kriisiolukorda sattunud inimesed ja nende lähedased;
• krooniliste haigustega inimesed ja nende lähedased;
• puuetega inimesed ja nende lähedased;
• traumaatilise olukorra üleelanud inimesed ja nende lähedased;
• vaimse tervise probleemidega inimesed ja nende lähedased;
• sõltuvushäiretega inimesed ja nende lähedased;
• psühhosotsiaalsetes raskustes pered.
Kogemusnõustamine on Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod, nõustamine inimeselt-inimesele tasandil. Kogemusnõustaja on vastava väljaõppe saanud inimene, kellel on lisaks isiklikule kriisikogemusele ka kriisinõustamisalane väljaõpe. Mitmed uuringud erinevates valdkondades toovad tõenduspõhiselt esile kogemusnõustajate kaasamise tulemuslikkuse
Osutan teenust individuaalselt kui ka grupis. Iga konkreetse kohtumise sisu on unikaalne ja kujuneb kogemusnõustaja ning tema kliendi koostöös.
Kairit Lindmäe, kogemusnõustaja
Eneseteadvus OÜ
5451 2202
eneseteadvus@gmail.com
FB Eneseteadvus

Hommikune mõtterännak.

 Vähk ei küsi vanust, sugu ega staatust. Ta tuleb ja enam ära ei lähe või .... läheb aga jätab jälje. Kuhugi ... igaveseks. Vähiteekonna läb...