17.04.21

Mis on nõustamise võti?

Mis on see, mis võõra inimesega vesteldes käivitub ja me saame nõustajalt tuge, et edasi minna.

Peegeldamine, enda mõtete tagasi põrgatamine teiste sõnadega. Vaatenurga muutmine, mida ise teha on keeruline.

Minu jaoks on oluline anda nõustamisprotsessis inimesele „tiivad“, tema enda „tiivad“ ja ta „lendama“ õpetada.  Mõnel juhul võtab see aega 2 korda, mõnel juhul 10 ja mõnel juhul 20 korda. Oleneb kuivõrd on inimene valmis kaasa tulema ja oma probleemi enda joaks sõnastanud. Oluline, et inimene oskab ka peale meie kohtumiste lõppu iseseisvalt toime tulla, oma „tiibu“ kasutada. Igaüks on oma elu ekspert, oma füüsilise keha ja vaimu ekspert. Igaüks teab ise, mis tead on varem aidanud, mis on toiminud ja kuidas. Minu roll on vaid panna inimene mõtlema, arutlema ja tagasi vaatama. Mina saan peegeldada inimesele tema enda maailma tagasi. Mina saan keerata peeglit, et inimene tajuks ka teisi nurki, alt ja ülevalt. Nii saabki inimene nõustamisprotsessis tead oma kohta erinevaid asju, millised on tema „tiivad“ ja kuidas need võiks teda „kanda“ parimal viisil.

Nõustamisest võib jääda inimesele mulje, et nõustaja teda ei aidanudki, kuna ei antud konkreetseid juhiseid ja töölehti, ei teinud terveks. Räägiti ainult nõustatava elust. Nii ongi. Mitte keegi ei saa anda juhiseid ja töölehti, kuidas me peame oma elu elame. Sünni hetkel ei anta meile kaasa Elu kasutusjuhendit.  Me saame oma „tiivad“ ise omale luua ja lendama peame ka ise.

Minu roll nõustajana on suunata inimest ise OMA mõtteid mõtlema, teadvustama, leidma ise lahendusi, läbi oma loo rääkimise. Suunan inimest mõtlema teisti, et ta näeks oma võimalusi.

Miks?

Kui me tahame, et midagi muutuks, kui me seda päriselt tahame, siis see mida me siiani oleme teinud ei aita meid enam edasi. Vead jäävad korduma.

Seega kui sinus on tõsine soov, midagi muuta ja teha ka päriselt midagi teisti, siis see on Sinu otsus ja Sinu valik, kas sa seda ka teed. Keegi teine seda sinu eest teha ei saa. Mitte üski  nõustaja, ükskõik mis nimetusega spetsialist.

Hommikune mõtterännak.

 Vähk ei küsi vanust, sugu ega staatust. Ta tuleb ja enam ära ei lähe või .... läheb aga jätab jälje. Kuhugi ... igaveseks. Vähiteekonna läb...