17.07.22

Sotsiaaltranspordi omaosalus kui takistus?

 Loen kurbusega 7.07.2022 Saarte Häälest, et puuetega inimeste tööl käimist võib takistada 1 eurone sotsiaaltranspordi omaosalus. 41 eurot kuus transpordile on takistus, et tööl käia?

Väike vahemärkus. Inimestele, kellel on piiratudvõime elatist teenida tööga, on võimalus töötukassas hinnata oma töövõimet. Töövõime on kas osaline või täielik. Toetus osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (9,3081 eurot päevas, keskmiselt 279,24 eurot kuus) ja puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (16,33 eurot päevas, keskmiselt 489,90 eurot kuus). Toetus on mõeldud selleks, et puudega inimesed saaksid kompenseerida oma erivajadust.
Saaremaal on väga palju puudega inimesi, kes käivad tööl ja ei kasuta sotsiaaltransporti ja ei ole seda kunagi kasutanud. Nimelt sotsiaaltransporti ei saa iga puudega inimene automaatselt. Sotsiaaltranspordi kasutamise võimalust saab taotleda omavalitsusest, kui puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, et sõita tööle või õppeasutusse või kasutada avalikketeenuseid. Sotsiaalhoolekandeseaduse 8 jaotis reguleerib sotsiaaltransporditeenuse korraldamist ja annab võimaluse võtta tasu teenuse eest.
Rida puudega inimesi Saaremaa vallas sõidab tööle ühistranspordiga või oma isikliku transpordiga ja ei saa selle eest ka kompensatsiooni. Ja neil kulub igas kuus oluliselt enam transpordile kui 41 eurot.

Ka nõudepõhist transporti kasutas väga palju puudega ja osalise töövõimega inimesi, kuna nad ei kvalifitseerunud sotsiaaltranspordile ja nad olid õnnelikud, et neil oli vabadus liikuda.
Minuni on jõudnud puudega inimestelt sõnum, et ollakse valmis tasuma ka omaosalust. Pigem on oluline transpordi paindlikkus ja kodust välja saamine.

Tean oma kogemuste põhjal väita, et väikseimgi omaosalus kohustab inimest teisel viisil ja paneb inimese, sh ka puudega inimese, veidi ressurssi kokku hoidvamalt mõtlema. Raha on valikute küsimus ja nö ühendatud anumate süsteemis. Kusagilt ei teki raha juurde, vaid seda on vaja ümber jagada. Alati on valikute taga omad kaalutletudotsused. Kindlasti on ka vallavalitsusel selle otsuse taga omad põhjendused. Võibolla oleks vaja rääkida nendest põhjustest, et saada selgust miks just 1 eurone omaosalus.
Väga lihtsa googeldamise tulemusena saab näha, et üle Eesti on sotsiaaltranspordile määratud hind ka teistes omavalitsuses.
Saaremaa vald on väga rikkaliku kogemusega, kuna siin on politiseeritud erinevaid transpordiliike. Mul on siiralt kahju, et kunagi innukalt alguse saanud idee, et kõik erinevad transpordiliigid jõuavad ühisele platvormile ja koostööle, ei ole veel tänasekskokku sulandunud. Nii on. Aga lootus jääb, vaadates uue vabariigi valitsuse koalitsiooniläbirääkimisi. Jään oma kunagisemõtte juurde, et on igati loogiline, et erinevad transpordiliigid teenindavad erinevaid sihtrühmi aga transpordivahend võib ja saab olla üks. Siinkohal jätan täpsemad ja detailsemad mõttearendused ning lahenduste leidmised valdkonna ekspertidele, projektijuhtidele.
Väike selgitus:
Ühistransport on regulaarliinidel põhinev reisijate vedu, mis on mõeldud üldsusele kasutamiseks.
Sotsiaalhoolekandeseaduse kohaselt: Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseksvõi avalike teenuste kasutamiseks. (Puue on inimeseanatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri võifunktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetelalustel.)
Nõudepõhinetransport on sihtotstarbeline ja paindlik transpordiliik, mis kohandub vastavaltklientide nõudmistele. Teenus määratakse kindlaks vastavalt kasutajate vajadustele.
Kokkuvõttes on mul siiralt kurb seda artiklit lugeda ja tõdeda, et ei suudeta teha konstruktiivset koostööd. Konfliktis on alati kaks osapoolt. Kõik pöördumisele alla kirjutanud MTÜd on valla poolt toetatud ja valla koostööpartnerid, erinevatel viisidel….

Hommikune mõtterännak.

 Vähk ei küsi vanust, sugu ega staatust. Ta tuleb ja enam ära ei lähe või .... läheb aga jätab jälje. Kuhugi ... igaveseks. Vähiteekonna läb...