01.10.21

Palgatöö vs ettevõtja

 Miks küsib ettevõtja oma töö eest tunnis 20-40-60-100 jne eurot aga palgatööline 3,48 eurot tunnis (alampalk). Miks on koolitus nii kallis ja torumees küsib kosmilist hinda.

Palgatööline on kokku leppinud tööandjaga kindla summa, mida ta oma oskuste eest soovib kuus saada. Tööandja poolt on töövahendid, hüved, koolitused, sõidukulude katmine ja kõik muu, mis töötamiseks on vajalik ning kokku lepitud.

Väikeetevõtja seisab ise enda eest. Otsib ise kellele oma teenust-toodet müüa, kuidas oma kompetentsust tõsta, milliseid töövahendeid muretseda, kuidas maksud maksta, ruumid rentida, palka ja maksud maksta jne jne.

Siin ongi tunnihinde vahe. Torumehe, koolitaja, nõustaja, helimehe ja teiste ettevõtjate tunnihind on kallim kui 3,48, sest temal ei ole tööd 8 tundi päevas ja ta peab saadud raha eest kõik hüved ise hüvitama.

Igaühel on omad valikud ja võimalused. Super, kui inimene leiab endale sobiva vormi, millega tulu teenida ja omale hüvesid lubada, et elada unistuste elu. Ettevõtjana või palgatöölisena. Oluline on olla oma valikutes vaba ja rahul.

Hommikune mõtterännak.

 Vähk ei küsi vanust, sugu ega staatust. Ta tuleb ja enam ära ei lähe või .... läheb aga jätab jälje. Kuhugi ... igaveseks. Vähiteekonna läb...