23.04.21

Vaimne tervis

Soovitan lugeda Vaimse tervise rohelist raamatut, (vaimse_tervise_roheline_raamat_0.pdf (sm.ee)) mis sai 22.04.2021 Vabariigi Valitsuse heakskiidu.

Väga suur töö on ära tehtud vaimsele tervisel tähelepanu pööramiseks. Palju väärtuslikke vaatenurki, konkreetseid soovitusi erinevatele sihtrümadele.

Kas roosa unistus või ikkagi kunagi ka reaalsus? Dokumendis on kokku 105+41 tegevust!

„Käesolev dokument on esimene samm, et kirjeldada praegust killustunud vaimse tervise teenuste korraldust. Dokumendi koostamise käigus on välja selgitatud esimesed võimalikud lahendusettepanekud ja suunised ning nende läbirääkimiste ja täpsustamisega jätkatakse edaspidistes aruteludes, kaasates kõiki seotud osapooli. Konkreetsed mõõdetavad tegevused ja ressursid nende elluviimiseks ootavad kirjeldamist jätkutegevustes ja -dokumentides. /lk 68/ 

Tahan loota, et see on tõsiselt võetav töödokument, millele järgnevad ka konkreetsed sammud ja ta ei jää taaskord tubli töögrupi panusena ajalukku.

Jah, ma tean, et osa tegevusi on juba töös aga teha on ka veel väga palju. Eelkõige näen vajadust kaardistada olemasolev ressurss ja koostöövõimalused. Nagu ka dokumendis on tõdetud, et „vajalik on analüüsida teenuste eripärasid, jagunemist ja tulemuslikkust, et vältida üleliigseid kulutusi ja teenuste kattumist.“  

Mul on heameel, et ka kogemusnõustamine saab dokumendis kajastust, kui tõenduspõhine nõustamine. Kogemusnõustaja kaasamine on üks võimalus lühendada tippspetsialistide järjekordi. „Mitmed uuringud eri valdkondades toovad tõenduspõhiselt esile kogemusnõustajate kaasamise tulemuslikkuse, näiteks selle, et see pakub sotsiaalset tuge, kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimalust. Kogemusnõustamise teenuse osutamisega soodustatakse keerulisse elusituatsiooni sattunud inimeste ja nende lähedaste omavahelist suhtlemist, kriisisituatsiooni leevendamist ning aidatakse kaasa samalaadse kogemusega inimeste tugivõrgustike loomisele.“/lk 57/

 „Esmased abistajad väljaspool tervishoiusüsteemi on kogukonna tasandil teenuseid osutavad ja sekkumisi pakkuvad eri elukutsete esindajad. Nende hulka kuuluvad näiteks sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, sotsiaal- ja eripedagoogid, ohvriabi spetsialistid, tugiisikud, kogemusnõustajad, tegevusjuhendajad, noorsoo- ja piirkonnapolitseinikud, kaplanid jpt.“ /lk 60/

Kas me oleme kõik vaimselt terved? Googeldades tuleb erinevaid vastuseid….

Milline on hea vaimne tervis?  Vaimne tervis | Terviseinfo

Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud.

 Hea vaimse tervise tunnused on:

  • võime inimestega suhelda, teistest hoolimine ja armastus;
  • võime ja soov vastastikusteks suheteks ja isiklike tunnete väljendamiseks;
  • võime õppida, töötada, osaleda sotsiaalses elus ja taotleda edu;
  • pingutamine raskuste ületamiseks, oma ärevuse piisav valitsemine, kaotuste talumine ja valmisolek elumuutusteks;
  • reaalsustaju, mille abil osatakse oma mõttemaailma ja välise tegelikkuse vahel vahet teha ka rasketes olukordades ja stressi korral;
  • sotsiaalne iseseisvus ja hästi arenenud identiteet (oma mina ja järjepidevuse tunne, st kes ma olen ja kuhu lähen);
  • individuaalne loovus;
  • psüühiline paindlikkus, võime kaitsta end kahjulike tegurite eest ka rasketes tingimustes.

Võti positiivse vaimse tervise juurde on aktiivne tegelemine kriiside, stressi ja raskustega, mis igaühel elus ette võivad tulla.

Mis on vaimne tervis? | enesetunne.ee

Vaimne tervis on see, kuidas inimene mõtleb, tunneb ning ümbritseva maailmaga suhestub. Seega mõjutab vaimne tervis seda, kuidas me iseend, teisi ja ümbritsevat keskkonda kogeme – kuidas me eluga toime tuleme. See mõjutab meie toimetulekut stressiga, otsustusprotsesse ning suhteid teiste inimestega.

Head vaimset tervist võib mõista kui heaolu. See on taju, mõtlemine ja suhtlemine viisil, mis aitab elust rõõmu tunda ja keeruliste olukordadega toime tulla. Hea vaimse tervisega inimene tuleb toime elu ootamatustega ning leiab igast olukorrast midagi head. Hea vaimse tervisega inimene ei lasku liigsetesse enesesüüdistustesse ega oota eelseisvatest sündmustest halvimat. Lihtsustatult võib öelda, et hea vaimse tervisega inimene ei tekita endale ülearust muret ega stressi.

Hea vaimse tervise tunnused:

Hea vaimne tervis ei tähenda seda, et me ei koge kunagi kurbust, muret, viha või lootusetust. Me kogeme kõik erinevaid tundeid – vahel on need positiivsed, vahel negatiivsed. Ühest konkreetsest tundest olulisem on see, kuivõrd rahulolev oleme iseendaga ja eluga üldiselt, milline meeleolu on meie elus valdav, kuivõrd aktiivsed ja sotsiaalsed me oleme, mil määral jäävad meie elu häirima konfliktid, ebaõnnestumised või kellegi mõtlematud sõnad.

Nagu kehaline tervis, on ka vaimne tervis tähtis kogu elu vältel. Võti parema vaimse tervise juurde on aktiivne tegelemine sellega, mis meie elus lisapingeid või raskusi tekitab – olgu selleks siis meie enda mõtted, stressiga toimetulek, sotsiaalne lävimine vms. 

Võimalus ennast testida. Vaimse tervise testid - Peaasi.ee

:-) Eneseteadvus, iseendast teadlik olemine = vaimne tervis.

Hommikune mõtterännak.

 Vähk ei küsi vanust, sugu ega staatust. Ta tuleb ja enam ära ei lähe või .... läheb aga jätab jälje. Kuhugi ... igaveseks. Vähiteekonna läb...